Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

405 pracownik ochrony
281 Bankier Klienta Indywidualnego
283/2014 instruktor wizażu
277/2014 doradca klienta

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane
Informacje o EFS
Europejski Fundusz Społeczny
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

    Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).