Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

112 kierowca samochodu ciężarowego + HDS
50/2015 jeliciarz
50/2015 rozbieracz- wykrawacz
109 magazynier

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane
Informacje o EFS
Europejski Fundusz Społeczny
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

    Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).