Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

506 operator produkcji/ochrony- dojazd zapewniony z miejscowości Malczyce, Chomiąża, Środa Śląska, Rakoszyce, Wilków Średzki.
360/2014 kierownik produkcji stoczni jachtowej
505 inspektor jakości
504 handlowiec

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane
Informacje o EFS
Europejski Fundusz Społeczny
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

    Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).