ZAMKNIJ
Targi Pracy - 21 kwietnia 2015

Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

98/2015 pizzer
96/2015 zootechnik
236 kierowca C+E
235 operator maszyn

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane
Informacje o EFS
Europejski Fundusz Społeczny
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

    Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).