Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

562 sprzedawca
378/2014 elektromonter
379/2014 kierowca samochodu ciężarowego
380/2014 inżynier systemowy

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane
Informacje o EFS
Europejski Fundusz Społeczny
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

    Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).