Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

444 przedstawiciel handlowy
444 magazynier- sprzedawca
444 telemarketer
312/2014 nauczyciel szkół ponadgimnazjalnych

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane
Informacje o EFS
Europejski Fundusz Społeczny
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

    Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).