Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

512 pracownik produkcji_ Giełda Pracy 14.11.2014r. dodz. 10.00
563 strażnik
362/2014 kierowca międzynarodwy
478 pracownik ochrony

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane
Informacje o EFS
Europejski Fundusz Społeczny
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

    Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).