Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

403/2014 recepcjonista, pokojowa, kelner
403/2014 kelner, recepcjonista
403/2014 pokojowa
402/2014 kierownik sklepu

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane
Informacje o EFS
Europejski Fundusz Społeczny
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

    Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).