ZAMKNIJ
Zarzadzenie1

Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

457 kucharz
457 kelner
455 parcownik placowy- magazynier
454 opiekun plantacji

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane
Informacje o EFS
Europejski Fundusz Społeczny
  • RPO WD 2014-2020

    Informacje dotyczące realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 w roku 2015

  • POWER 2014-2020

    Informacje o realizacji projektu w ramach POWER 2014-2020 w roku 2015