ZAMKNIJ
VI spotkanie z pracodawcami

Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

359/2014 konsultant telefoniczny
356/2014 elektromonter- diagnosta
355/2014 inżynier utrzymania ruchu
499 pracownik placowo- magazynowy

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane
Informacje o EFS
Europejski Fundusz Społeczny
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

    Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).