Oferty pracy

Numer ogłoszenia

Stanowisko

243/2014 psycholog badacz
241/2014 geodeta z uprawnieniami geodezyjnej obsługi inwestycji
240/2014 piekarz
245/2014 introligator poligraficzny

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty realizowane
Informacje o EFS
Europejski Fundusz Społeczny
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

    Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).